/911/ - Lolifox

Nowa edycja najgroźniejszego forum

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(315.55 KB 1024x682 alarm.jpg)
seclisty szkolne Fox 04/24/2022 (Sun) 18:55:15 [Preview] No. 112
seclisty szkolne
świeżo pobrane z https://rspo.gov.pl/
wkrótce wyciągnę adresy e-mail z plików .csv i wrzucę .txt

przedszkola - 14 823 adresów
https://anonfiles.com/P785S0Z6x4/przedszkola_csv

szkoły podstawowe - 14 347 adresów
https://anonfiles.com/R08eSeZ5x3/szko_y_podstawowe_csv

liceum i technikum - 6025 adresów
https://anonfiles.com/L088ScZ4x8/liceum_i_technikum_csv

wszystkie pozostałe - 17 991 adresów
https://anonfiles.com/Zb83S5Z4xe/wszystkie_pozosta_e_csv


Fox 04/24/2022 (Sun) 19:14:36 [Preview] No.113 del
po wyciągnięciu e-mailów z csv, sort i uniq

przedszkola - 13 560 adresów
szkoły podstawowe - 13 293 adresów
liceum i technikum - 4305 adresów
wszystkie pozostałe - 11 950 adresów


Fox 09/29/2022 (Thu) 14:24 [Preview] No.196 del
a gdzie są inne seclisty? proszę o reupload


Uczeń Diabolo 11/24/2022 (Thu) 16:56 [Preview] No.914 del
alarmy bombowe do szkół to super zabawa bez żadnych konsekwencjiTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply