Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 07/30/2022 (Sat) 18:46:12 No.1244 del
(19.64 KB 300x325 2941924_12[1].jpg)