Tak polski kontrwywiad wojskowy obciÄ…ga kutasa Anonymous 10/06/2022 (Thu) 17:21 No.1351 del
(26.49 KB 300x360 2101269_18[1].jpg)