Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/16/2022 (Wed) 10:18 No.1441 del
(22.90 KB 165x215 07_ao30size[1].jpg)
Dowództwo Generalne
@DGeneralneRSZ
3h
Żadna armia nie dysponuje systemem obrony powietrznej, który chroni terytorium całego kraju. Atak rakietowy charakteryzuje się punktowym uderzeniem w wybrany cel, a nie niszczeniem wielu celów na dużych obszarach. Zadaniem systemów jest m. in. obrona infrastruktury krytycznej.
https://nitter.caioalonso.com/DGeneralneRSZ/status/1592769476801748992#m
https://coub.com/view/irse

https://pastebin.com/VJCk4rQm