JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/17/2022 (Thu) 13:46 No.1443 del
(62.78 KB 168x218 15_nlpicasize[1].jpg)
Małopolskie: Zarzuty dla policjanta za śmiertelne postrzelenie 27-latka
https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/malopolskie-zarzuty-dla-policjanta-za-smiertelne-postrzelenie-27-latka,645980.html
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/VJCk4rQm