JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/18/2022 (Fri) 14:15 No.1445 del
(37.86 KB 384x256 02_kowsize[1].jpg)
Wywozili ludzi do lasu. Policjanci z Piątku na ławie oskarżonych
https://www.rmf24.pl/regiony/lodz/news-wywozili-ludzi-do-lasu-policjanci-z-piatku-na-lawie-oskarzon,nId,6419284#crp_state=1
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/VJCk4rQm