JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/18/2022 (Fri) 20:27 No.1446 del
(49.67 KB 165x215 08_ao30size[1].jpg)
Alkoholowe przypadki w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
https://tvn24.pl/polska/centrum-szkolenia-policji-w-legionowie-alkohol-podczas-szkolen-6191199

Policjantom ze Słupska zginął dowód w ważnej sprawie oraz drogi rower
https://tvn24.pl/pomorze/policja-w-slupsku-zginal-dowod-w-sprawie-o-usilowanie-zabojstwa-oraz-drogi-rower-6225138
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/VJCk4rQm