JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/21/2022 (Mon) 06:53 No.1448 del
(9.91 KB 300x187 07_300[1].jpg)
Policjant stołecznej drogówki trafił do aresztu
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-areszt-dla-policjanta-stolecznej-drogowki-6226654
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/8kmicpUH