JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/21/2022 (Mon) 17:37 No.1449 del
(17.06 KB 171x256 14_ao30size[1].jpg)
Zabójstwo telewizorem. Oskarżony Piotr Ogrodniczuk na wolności po czterech latach tymczasowego aresztowania
https://gp24.pl/zabojstwo-telewizorem-oskarzony-piotr-ogrodniczuk-na-wolnosci-po-czterech-latach-tymczasowego-aresztowania/ar/c1-17064257
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/8kmicpUH