Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/24/2022 (Thu) 19:50 No.1455 del
(23.34 KB 165x215 08_ao30size[1].jpg)
PiotrS.
@PiotrSa58513278
12h
Pamiętajmy o Polakach prześladowanych przez pisobanderowski reżim.
Sąd apelacyjny przedłużył areszt dla Janusza Niedźwieckiego, aresztowanego 1,5 roku temu za sporządzenie dla komisji europejskiej raportu na temat neonazizmu na Ukrainie.
https://nitter.1d4.us/PiotrSa58513278/status/1595674217634201601#m

16.11.2022r. Sprawa o przedłużenie aresztu dla Janusza Niedźwieckiego . Opinie przed salą sądową
https://invidio.xamh.de/watch?v=opuZvkHbnCI
https://coub.com/view/glfwe

https://pastebin.com/8kmicpUH