/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(20.88 KB 173x223 269SxWLvYq-11[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/13/2022 (Sun) 19:49 [Preview] No. 1434
Michał Specjalski
@MSpecjalski
7h
Już wiadomo kto prawdopodobnie stoi za instrumentalnym zatrzymaniem @jacekmiedlar Telefon przyszedł z góry, a na dole odebrał go i zrealizował sprawę politycznego zatrzymania I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinsp. Oktawiusz Cieślik.
https://nitter.1d4.us/MSpecjalski/status/1591757789159981058#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply