/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(14.52 KB 150x200 9539[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/17/2022 (Thu) 20:22 [Preview] No. 1444
Diabolo de Vilious
@DiaboloVilious
22h
Zamorduję komendanta Roberta Wróbel, tego skurwysyna, jest bomba na komendzie! Czyli dzwonię z numeru losowego cwela z bazy Ledger na numer lokalnej Komendy Powiatowej Policji. Pieski wyjdą z siebie, żeby namierzyć gamonia, który groził ich szefowi.
https://nitter.fdn.fr/DiaboloVilious/status/1593000038825103360#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/VJCk4rQmTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply