/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(49.67 KB 165x215 08_ao30size[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 11/18/2022 (Fri) 20:27 [Preview] No. 1446
Alkoholowe przypadki w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
https://tvn24.pl/polska/centrum-szkolenia-policji-w-legionowie-alkohol-podczas-szkolen-6191199

Policjantom ze Słupska zginął dowód w ważnej sprawie oraz drogi rower
https://tvn24.pl/pomorze/policja-w-slupsku-zginal-dowod-w-sprawie-o-usilowanie-zabojstwa-oraz-drogi-rower-6225138
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

https://pastebin.com/VJCk4rQmTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply