/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(24.79 KB 168x218 08_nlpicasize[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/23/2022 (Wed) 21:02 [Preview] No. 1454
Chłop Antoni
@ChopAntoni1
13h
To jest Stasio. Stasio Żaryn, zastępca koordynatora ds. służb. Łowca i pogromca ruskich trolli i dezinformacji, którego niekompetencja pozwoliła by ruskie trolle dodzwoniły sie do Dudy jako prezydent Francji...
https://nitter.1d4.us/ChopAntoni1/status/1595312729400791040#m
https://coub.com/view/9irym

https://pastebin.com/8kmicpUHTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply