/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(23.34 KB 165x215 08_ao30size[1].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/24/2022 (Thu) 19:50 [Preview] No. 1455
PiotrS.
@PiotrSa58513278
12h
Pamiętajmy o Polakach prześladowanych przez pisobanderowski reżim.
Sąd apelacyjny przedłużył areszt dla Janusza Niedźwieckiego, aresztowanego 1,5 roku temu za sporządzenie dla komisji europejskiej raportu na temat neonazizmu na Ukrainie.
https://nitter.1d4.us/PiotrSa58513278/status/1595674217634201601#m

16.11.2022r. Sprawa o przedłużenie aresztu dla Janusza Niedźwieckiego . Opinie przed salą sądową
https://invidio.xamh.de/watch?v=opuZvkHbnCI
https://coub.com/view/glfwe

https://pastebin.com/8kmicpUHTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply