/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(5.33 KB 110x150 th_16[2].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/21/2021 (Tue) 18:27:26 [Preview] No. 914
Zatrzymano pijanego kierowcę. Okazało się, że to policjant
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zatrzymano-pijanego-kierowce-Okazalo-sie-ze-to-policjant-n159791.html
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply