/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(11.46 KB 120x160 8f2681[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/27/2021 (Mon) 19:00:06 [Preview] No. 917
Rzeszów. Pijany policjant swoim autem wbił się w toyotę obok siedziby... Straży Miejskiej
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-27/rzeszow-pijany-policjant-swoim-autem-wbil-sie-w-toyote-obok-siedziby-strazy-miejskiej/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply