Anonymous 08/07/2022 (Sun) 02:15:11 No.71065 del
>>71063
К психотерапевту тебе.