Mi malamas idon kaj idistojn Anonymous 08/25/2021 (Wed) 22:34:06 No.175 del
(21.36 KB 1280x691 Flag_of_Ido.svg.png)
Kaj vi ĉiuj devus malami ilin! ĉar vivo estas plibona kiam vi malamas ion tiel stulta kiel idistoj eĉ ilia flago estas stultega