Jen nova jaro Anonymous 01/03/2020 (Fri) 20:08:02 No.18 del
Kion vi faros malsame ĉi tiu jaro?

Mi provos ne fumi tiel multe