Anonymous 02/15/2022 (Tue) 21:29:11 No.245 del
(280.17 KB 128x128 naŭza.gif)
Mi manĝis tro multe kaj la stomako doloras min. Kion mi faru nun?