Anonymous 12/30/2020 (Wed) 05:29:32 No.58 del
Ĉu efektive ĉiuj estis esperantistoj?