Awanama 01/03/2022 (Mon) 06:50:49 No.11744 del
>>11739
Jangan dipikirin wan, masih banyak ini mall berlantai 7.
tinggal loncat aja wan, mudah kok.