Awanama 01/07/2022 (Fri) 06:34:57 No.11836 del
>>11798
>perempuan itu meme.
Tuh dah gw benerin.