Awanama 01/13/2022 (Thu) 11:10:08 No.12088 del
>>12085
Anda umur berapa wan? Kalo dah di atas 20-an mah, no hope buat naikin tinggi. Dah mentok pertumbuhannya