Awanama 04/08/2022 (Fri) 02:48:11 No.12932 del
>>12914
Masih mending daripada full murtard, iya kan wan?
Selama tidak cari-cari pembenaran atas kelakuan dia tsb, ya biarin aja toh dia memang tinggal di negara globohomo kafir jadi udah kecuci otaknya di sana.
Tapi kalau di Indonesia sikat aja.