Awanama 07/27/2022 (Wed) 04:00:01 No.13254 del
>>13245
>Ada trend baru lalu mati
Lah ini sih di mana mana di negeri wakanda