Awanama 09/12/2022 (Mon) 09:11 No.13471 del
jangan naruh kebahagiaan ditangan orang lain wan