Awanama 01/14/2024 (Sun) 05:48 No.14308 del
>>14173
Demokrasi itu thogut, wan. Khilafah satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah.