Awanama 01/04/2021 (Mon) 09:16:21 No.6453 del
>>6400
Thankyou ngenalin gw sama band ini wan. Btw, ini masuk genre Shoegaze ga sih