Awanama 03/18/2021 (Thu) 10:11:38 No.9197 del
>>9093
kan dibilang jangan bully wan :3