Awanama 05/05/2021 (Wed) 20:43:25 No.9806 del
>>9790
Boleh sini kalo mau transfer BO, gw buka ini tempat tiap 2-3 harian buat cek diskusi baru kadang" (walaupun sekarang hampir deadboard)