oekaki Capra 08/08/2019 (Thu) 13:03:23 No.43 del
Prova disegno.
>>41