Bartosz Wójcik Anonymous 10/05/2022 (Wed) 14:29 No.2901 del
(49.70 KB 170x170 bartosz-wojcik.png)
gruba pizda co lubi kutangi
kozak w necie pizda w świecie

prowadzi blog o security jak mu sie w komentarzu pocisnie to rzyga ogniem i wymysla pojebane teksty

https://www.secnews.pl/