Путин хуйло 03/18/2023 (Sat) 16:00 Id: 9156db No.133306 del
>>133253
кац, иди на хуй, подзалупка хренов