Путин хуйло 11/19/2023 (Sun) 10:42 Id: 95b007 No.360800 del
>>360798
Заодно и посрал