Путин хуйло 02/12/2024 (Mon) 01:09 Id: 2b3dfd No.424311 del
>>424296
Тоже верно