Anonymous 07/05/2021 (Mon) 16:18:28 No.116 del
(211.40 KB 636x699 varg skyrim.jpg)
Aranızda hiç fantazi/düşük fantazi, ortaçağ veya antik temalı kurgu okuyan var mı?