İslam ülkeleri esmer tenli Yahudilere dikkat etsin. Anonymous 09/23/2022 (Fri) 15:53 No.188 del
İslam ülkeleri esmer tenli Yahudilere dikkat etmelidir.

İslam ülkelerinin devlet görevlileri beyaz tenli Yahudileri fark edebilirken esmer tenli İsrail Yahudilerini fark edememektedir.

MOSSAD İslam ülkelerindeki toplumlara ve devletlere sızmak için yüz hatları ve ten rengi Arap,Kürt ve Ermeni halklarına benzeyen esmer tenli İsrail Yahudilerini kullanmaktadır.

MOSSAD'ın İslam ülkelerine sızmak için kullandığı esmer tenli Yahudi kavimlerine Mizrahi Yahudileri ve Yemen Yahudileri örnek olarak verilebilir.