Anonymous 09/26/2022 (Mon) 08:36 No.197 del
Linux kernel güvenliği için ilgili kurumlara özgü geliştirmeler yapan özel şirketler vardır. Bunlardan biri https://grsecurity.net/ dir.

https://twitter.com/grsecurity

https://eksisozluk.com/grsecurity--1219440