Anonymous 10/01/2022 (Sat) 10:13 No.213 del
Kripto-Yahudiler konusunda bilinç sahibi Müslümanları MOSSAD adına "kafalamaya" çalışan https://tamtam.chat/AkademiDergisi/AYOPdorABdk bir dergidir.