Anonymous 08/18/2022 (Thu) 22:26 No.87 del
Gerçek müslüman alimleri MOSSAD'ın Türkiye'de etkin olduğu 20 şehire davet ediyorum.