Anonymous 07/11/2021 (Sun) 08:27:53 No.3447 del
(3.68 MB 1983x1400 snackbot.png)
Nem állat, de szerintem ide illik.