Anonymous 09/12/2022 (Mon) 20:43 No.5062 del
(68.65 KB 577x531 ClipboardImage.jpg)
>>5061
Azt mondtam nézd meg a mesét, mit nem lehet ezen érteni?!