Anonymous 02/20/2024 (Tue) 14:55 No.6969 del
>>6963
Ebben a szálban javasoljunk dolgokat OP-nak, amire elpazarolhatta volna produktívabban, vagy kellemesebben az idejtét ahelyett, hogy discord ingoványos posványában tobzódott volna.

pl. közreműködhetett volna a rajzolós fonalakban.