/vlnmrg/ - Vilniaus merginų gidas

Dalinamės info apie Vilniaus merginas

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 2

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(43.62 KB 1200x819 kuno-masazas.jpg)
Lag85 10/01/2020 (Thu) 13:54:55 [Preview] No. 2642
Gal kas zino ar daro erotinius masazus, nes kiek skambinu tai neks neatsako?


Lag85 10/01/2020 (Thu) 13:56:27 [Preview] No.2643 del
Skelbimas is Skelbiu.lt kur grozio paslaugos_ masazi


Xxx 10/01/2020 (Thu) 14:59:28 [Preview] No.2646 del
Buvau nedaro vos nusmaukė apsirengus. Daugiau nieko. Masažas labai prastas.Išmesti pinigai. Masažistei virš 40 m.


Bevardis 10/01/2020 (Thu) 19:05:37 [Preview] No.2657 del
Kosmariski masazai


Informacija 11/06/2020 (Fri) 14:16:42 [Preview] No.3443 del
Nuo sekmadienio 11.07d. isigalioja visuotinis karantinas - masazistes neturi teises dirbti


Mhm 11/06/2020 (Fri) 15:02:00 [Preview] No.3444 del
Kas per daunas cia po visais postais tapati raso. Bl masazistes negales dirbt, o sliuchos gales ?Top | Return | Catalog | Post a reply