Ziemniak 07/10/2024 (Wed) 20:01 No.3861 del
>>3856
duże jeśli prawdziwe