Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 05:58 No.3872 del
podpadało i już poniżej 20 stopni było nocą, a teraz się kręci około 20