Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 09:35 No.3884 del
to ta słynna gra wstępna?