Awanama 08/19/2022 (Fri) 21:15 No.13391 del
(15.84 KB 350x431 images-503.jpg)
Inilah awan kenapa kita tidak boleh dekat-dekat dengan zina.